Stadswandeling (met gids)

Diest: tussen Allerheiligenberg en Begijnhof. Dit relatief kleine Vlaams-Brabantse stadje heeft meer in huis dan verwacht. De stadsgids leidt ons tussen de Demer en de historische stadskern, langs prachtige gebouwen met een lange geschiedenis. We wandelen over de aangename Grote Markt, omhoog naar de Allerheiligenberg en bijhorende kapel, langsheen het provinciaal domein Halve Maan en ander groen naar het erg mooie Begijnhof, waar altijd wel iets gebeurt. Onderweg bemerk je ook enkele bouwwerken van de Oranje-Nassau’s, die de Diestenaren drie eeuwen lang onder de knoet hielden.

Vertrekpunt: ingang speelplaats De Prins.

Diest: entre Allerheiligenberg et Begijnhof. Cette ville relativement petite du Brabant flamand a plus à offrir que prévu. Le guide de la ville nous conduit entre le Demer et le centre-ville historique, en passant devant de beaux bâtiments avec une longue histoire. Nous traversons l’agréable Grote Markt, jusqu’à l’Allerheiligenberg et la chapelle qui l’accompagne, en passant devant le domaine provincial Halve Maan et d’autres espaces verts jusqu’au très beau Begijnhof, où il se passe toujours quelque chose. En chemin, vous remarquerez également quelques bâtiments des Oranje-Nassaus, qui ont contrôlé les habitants de Diest pendant trois siècles.

Point de départ: entrée de l’aire de jeux De Prins.


Diest: between Allerheiligenberg and Begijnhof. This relatively small town in Flemish Brabant has more to offer than expected. The city guide leads us between the Demer and the historic city center, past beautiful buildings with a long history. We walk across the pleasant Grote Markt, up to the Allerheiligenberg and accompanying chapel, past the provincial domain Halve Maan and other greenery to the very beautiful Begijnhof, where there is always something happening. Along the way you will also notice some buildings of the Oranje-Nassaus, who kept the inhabitants of Diest under control for three centuries.

Meeting point: entrance playground De Prins.