Natuurwandeling (met gids)

Onder begeleiding van een natuurgids gaan we op ontdekkingstocht door het overstromingsgebied voor de Demer en de Velpe. 

In het Webbekoms Broek wandelen we door een lappendeken aan bloemrijke hooilanden, rietlanden en wilgenbosjes. En we ontdekken waarom het gebied Europees beschermd is als vogelrichtlijngebied door de aanwezigheid van bedreigde diersoorten zoals de wespendief en de blauwborst.

Waterdichte wandelschoenen zijn nodig.

Vertrekpunt: ingang speelplaats De Prins.

Accompagnés d’un guide nature, nous partons à la découverte de la zone inondable du Demer et de la Velpe.

Dans le Webbekoms Broek, nous traversons une mosaïque de prairies de fauche fleuries, de roselières et de bosquets de saules. Et nous découvrons pourquoi la zone est protégée par la directive européenne sur les oiseaux en raison de la présence d’espèces animales en voie de disparition telles que la buse mellifère et la gorgebleue à miroir.

Des chaussures de randonnée étanches sont nécessaires.

Point de départ: entrée de l’aire de jeux De Prins.


Accompanied by a nature guide, we go on a discovery tour through the flood area for the Demer and the Velpe.

In the Webbekoms Broek we walk through a patchwork of flowery hay meadows, reed lands and willow groves. And we discover why the area is European protected as a bird directive area due to the presence of endangered animal species such as the honey buzzard and the bluethroat.

Waterproof hiking boots are necessary.

Meeting point: entrance playground De Prins.