Airboxes

Airboxes, bestaande uit Bert Leemans op chromatisch accordeon en Guus Herremans op diatonisch accordeon, heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdige formatie met toevoegingen van bandoneon, piano en accordina.  Hoewel de kern nog steeds ligt bij Bert’s virtuositeit op het chromatische accordeon en Guus’ bedrevenheid op het diatonische accordeon, brengen de nieuwe instrumenten een extra dimensie aan hun muziek. Ervaar de passie en virtuositeit van Airboxes in een betoverende samenstelling van akoestische instrumenten, en laat je meevoeren op een onvergetelijke muzikale reis. 

Bert Leemans (chromatische accordeon) en Guus Herremans (diatonisch accordeon).

Airboxes, composé de Bert Leemans à l’accordéon chromatique et de Guus Herremans à l’accordéon diatonique, s’est développé en une formation polyvalente avec l’ajout de bandonéon, de piano et d’accordina. Bien que le noyau réside toujours dans la virtuosité de Bert à l’accordéon chromatique et le talent de Guus à l’accordéon diatonique, les nouveaux instruments apportent une dimension supplémentaire à leur musique. Découvrez la passion et la virtuosité des Airboxes dans une composition envoûtante d’instruments acoustiques, et laissez-vous emporter dans un voyage musical inoubliable.

Bert Leemans (accordéon chromatique) et Guus Herremans (accordéon diatonique).

Airboxes, consisting of Bert Leemans on chromatic accordion and Guus Herremans on diatonic accordion, has developed into a versatile formation with the addition of bandoneon, piano and accordina. Although the core still lies with Bert’s virtuosity on the chromatic accordion and Guus’ skill on the diatonic accordion, the new instruments bring an extra dimension to their music. Experience the passion and virtuosity of Airboxes in an enchanting composition of acoustic instruments, and let yourself be taken on an unforgettable musical journey. 

Bert Leemans (chromatic accordion) and Guus Herremans (diatonic accordion).

https://www.airboxes.be/