Accordeon (Hartwin Dhoore)

Tijdens dit atelier diatonisch accordeon gaan we van start met het aanleren van een melodie met bijhorende akkoorden. Daarnaast leren we (indien voldoende tijd) ook een tweede stem spelen en gaan we ook wat dieper in op bepaalde technieken, eigen aan het diatonische accordeon. 

Het gaat om een groepsatelier dat open staat voor verschillende niveaus maar je moet wel een basiskennis hebben van het instrument. Dus toch een paar liedjes vlot kunnen spelen om te kunnen volgen. Kennis van de toonaarden Am, C, G en Em is vereist. Voor zij die dat willen, wordt er bladmuziek voorzien aan het begin van het atelier maar in principe leren we alles aan op gehoor.

Foto: Kerttukruusla

Lors de cet atelier d’accordéon diatonique, nous commençons par apprendre une mélodie avec les accords qui l’accompagnent. En outre, nous apprendrons à jouer une deuxième voix (si le temps le permet) et nous approfondirons certaines techniques spécifiques à l’accordéon diatonique. 

Il s’agit d’un atelier de groupe ouvert à différents niveaux, mais il est nécessaire d’avoir une connaissance de base de l’instrument. Donc au moins être capable de jouer quelques chansons couramment. Une connaissance des tonalités Am, C, G et Em est requise. Pour ceux qui le souhaitent, des partitions seront fournies au début de l’atelier mais en principe nous enseignons tout à l’oreille.


During this diatonic accordion workshop, we start by learning a melody with accompanying chords. In addition, we will also learn to play a second voice (if there is enough time) and we will delve into certain techniques specific to the diatonic accordion. 

This is a group workshop open to various levels but you must have a basic knowledge of the instrument. So at least be able to play a few songs fluently. Knowledge of the keys Am, C, G and Em is required. For those who want, sheet music will be provided at the beginning of the workshop but in principle we teach everything by ear.

https://www.hartwindhoore.com