Polska cross-over (Wouter Van Petegem)

& muzikale begeleiding door Hans Jochems en Joep Fourneau

Tijdens deze interactieve dansworkshop willen we samen een eigen interpretatie ontwikkelen voor de muziek die ons aangeboden wordt. We luisteren naar elkaar en de gespeelde muziek en gaan dansend hierover in gesprek. We gaan nieuwe vaardigheden ontwikkelen om samen te genieten van de magie van de dans.

In deze workshop nemen we eerst de polska en hopelijk later ook nog de rondo-en-couple, als twee voorbeelden. We vertrekken vanuit de traditionele basispassen om vrij snel te experimenteren hiermee, afhankelijk van de aangeboden muziek. We stellen als doel om zo veel als mogelijk andere dansen en stijlen met deze traditionele dansen te laten samenvloeien.

Vind je het aangenaam en een uitdaging om verschillende dansstijlen en invloeden met elkaar te verzoenen, dan is dit zeker iets voor jou.

Pendant cet atelier de danse interactif, nous voulons développer notre propre interprétation de la musique qui nous est proposée. On s’écoute et on écoute de la musique et on en parle en dansant. Nous allons développer de nouvelles compétences pour profiter ensemble de la magie de la danse.

Dans cet atelier, nous reprendrons d’abord la polska et, espérons-le, plus tard le rondo-en-couple, comme deux exemples. Nous partons des étapes de base traditionnelles pour les expérimenter assez rapidement, en fonction de la musique proposée. Notre objectif est de fusionner autant d’autres danses et styles que possible avec ces danses traditionnelles.

Si vous trouvez que c’est agréable et stimulant de concilier différents styles de danse et influences, alors c’est certainement quelque chose pour vous.


During this interactive dance workshop we want to develop our own interpretation for the music that is offered to us. We listen to each other and the music played and talk about it while dancing. We are going to develop new skills to enjoy the magic of dance together.

In this workshop we will first take the polska and hopefully later also the rondo-en-couple, as two examples. We start from the traditional basic steps to experiment with them fairly quickly, depending on the music offered. Our goal is to merge as many other dances and styles as possible with these traditional dances.

If you find it pleasant and challenging to reconcile different dance styles and influences, then this is definitely something for you.