Onregelmatige walsen (Eric Thézé)

De workshop is gewijd aan het voelen van de impulsen die door de muziek worden doorgegeven. Eerst op asymmetrische walsen, in 5, 8 of 11 tellen, door de verschillende sensaties te testen, bijvoorbeeld tussen walsen in 8 tellen 3-3-2, en 3-2-3. Daarna, naargelang de wensen van de deelnemers, op hybride walsen, waarvan de cycli langer zijn: 13, 14, 17 tellen…

L’atelier est consacré au ressenti des impulsions transmises par la musique. D’abord sur les valses asymétriques, à 5, 8 ou 11 temps, en testant les différentes sensations, par exemple entre les valses à 8 temps 3-3-2, et 3-2-3. Puis, selon les demandes des participants, sur les valses hybrides, dont les cycles sont plus longs : 13, 14, 17 temps…


The workshop is devoted to feeling the impulses transmitted by the music. First on asymmetrical waltzes, in 5, 8 or 11 beats, by testing the different sensations, for example between waltzes in 8 beats 3-3-2, and 3-2-3. Then, according to the requests of the participants, on hybrid waltzes, whose cycles are longer: 13, 14, 17 beats…

https://www.erictheze.com/