Samenspel (Guus Herremans)

Gedurende twee boeiende uren gaan we gezamenlijk aan de slag met een melodie van gemiddeld niveau. Eerst verkennen we de melodie auditief om vervolgens over te gaan tot het arrangeren ervan. Hierbij deelt Guus handige tools die van pas komen bij het arrangeren, improviseren of samenspelen met anderen. 

Alle instrumenten zijn welkom. Het is aan te raden om bekend te zijn met toonaarden zoals bijvoorbeeld do groot, la klein, sol groot, mi klein, fa groot en re klein. De gehele workshop verloopt op het gehoor, waardoor een auditieve benadering centraal staat.

Foto: Mattias De Smet

Pendant deux heures passionnantes, nous travaillerons ensemble sur une mélodie de niveau intermédiaire. Nous explorons d’abord la mélodie à l’oreille, puis nous en ferons son arrangement. Guus partage des outils utiles pour organiser, improviser ou jouer avec d’autres.

Tous les instruments sont les bienvenus. Il est conseillé de se familiariser avec des tonalités telles que do majeur, la mineur, sol majeur, mi mineur, fa majeur et ré mineur. L’ensemble de l’atelier se déroule à l’oreille, l’approche est donc centrée sur l’écoute.


During two fascinating hours we will work together on an intermediate level melody. First we explore the melody aurally and then proceed to arranging it. Guus shares tools that are useful when arranging, improvising or playing together with others.

All instruments are welcome. It is advisable to be familiar with keys such as C major, A minor, G major, E minor, F major and D minor. The entire workshop is conducted by ear, so an auditory approach is central.

https://www.facebook.com/herremansguus