Samenspel met Pablo Golder

Pablo is een Belgo-Italiaanse accordeonist. Hij was 8 jaar oud toen hij voor het eerst in zijn leven een diatonische accordeon zag en hoorde en het was liefde op het eerste gezicht. Hij begon te studeren op 10-jarige leeftijd bij Marianne Uylebroeck, Bruno Letron en Didier Laloy. Hij specialiseerde zich in de balmuziek van West-Europa en vormde verschillende bands (Los Pablos, Manimoen, The White Russians en Les Fratelli Tarzanelli.) Waarvoor hij de muziek componeerde en probeerde de traditie te innoveren met nieuwe klanken en kleuren, maar altijd in contact met de dans en de energie van de grond. Hij is ook niet bang om nieuwe stijlen op zijn accordeon uit te proberen en je kunt hem gemakkelijk op het podium zien met wat Swing manouche, Balkan-muziek of anderen … Pablo geeft je een nieuwe ervaring in samen spelen.

Pablo est un accordéoniste belgo-italien. Il avait 8 ans quand il a vu et entendu un accordéon diatonique pour la toute première fois de sa vie et c’était le coup de foudre. Il a commencé à étudier l’instrument à l’âge de 10 ans avec Marianne Uylebroeck, Bruno Letron et Didier Laloy. Il s’est spécialisé dans la musique bal de l’Europe occidentale et a formé plusieurs groupes de bal (Los Pablos, Manimoen, The White Russians et Les Fratelli Tarzanelli), pour lesquels il a composé de la musique en essayant d’innover la tradition avec de nouveaux sons et couleurs tout en gardant le contact avec la danse et l’énergie du sol. Il n’a pas non plus peur d’essayer de nouveaux styles sur son accordéon et vous pouvez facilement le retrouver sur scène en jouant du Swing manouche, de la musique balkanique ou autres …. Pablo vous donnera une nouvelle expérience de jeu d’ensemble

Pablo is a Belgo-Italo accordion player. He was 8 years old when he saw and heard a diatonic accordion for the very first time in his life and it was love at first sight. He started to study the instrument at the age of 10 with Marianne Uylebroeck , Bruno Letron and Didier Laloy. He specialized in the ball music of western Europe and formed several ball bands (Los Pablos, Manimoen, The White Russians and Les Fratelli Tarzanelli.) for which he composed the music trying to innovate the tradition with new sounds and colors but keeping the contact with the dance and the ground’s energy. He is also not afraid of trying new styles on his accordion and  you can easily find him on stage playing some Swing manouche, Balkan music or others…. Pablo will give you a new experience in playing together.