Musiceren met kinderen

Speel je al een instrument? Wil je wel eens ervaren hoe het is om samen met anderen muziek te maken? Neem je eigen instrument mee zodat we samen kunnen ontdekken hoe fijn het kan zijn om met verschillende instrumenten en met ieder zijn talent een mooi geheel te vormen. De groep bestaat uit maximum 8 kinderen van 8 tot 12 jaar. Schrijf je vooraf in met de vermelding welk instrument je bespeelt.

Begeleiding: Dorien Reyners

Jouer de la musique avec les enfants

Joues-tu déjà un instrument? Veux-tu découvrir ce que c’est que de faire de la musique avec d’autres? Emporte ton propre instrument avec toi afin qu’ensemble nous puissions découvrir à quel point il peut être agréable de former un bel ensemble avec différents instruments et chacun avec son talent. Le groupe est composé d’un maximum de 8 enfants de 8 à 12 ans. Il faut s’inscrire à l’avance avec une indication de l’instrument que tu joues.

Animation: Dorien Reyners

Playing music with children

Do you already play an instrument? Do you want to find out what it’s like to make music with others? Take your own instrument with you so that together we can discover how pleasant it can be to form a beautiful orchestra with different instruments and each with his talent. The group is made up of a maximum of 8 children from 8 to 12 years old. You must register in advance with an indication of the instrument you are playing.

Animation: Dorien Reyners