Maarten Decombel en Toon Van Mierlo

Terwijl de wereld op slot moet omwille van een verdwaald virus, slaan Maarten Decombel en Toon Van Mierlo de handen in elkaar. Na meer dan 20 jaar samen de podia te delen in verschillende formaties (met Naragonia Quartet als rode draad) grijpen ze de ontstane kraterput in de agenda’s dankbaar aan om eindelijk eens werk te maken van een écht duo-plaatje. Het voelde als een open plek in het bos, waar ruimte was om nieuwe muziek te schrijven én de liefde voor oude favoriete melodietjes op te blinken. Een plek waar tijd was om elkaar wederzijds te inspireren in het enthousiasme voor een pakkende tune of een vlammende scottisch. 

Hun album “Marafiki” is een ode aan de vriendschap , een muzikaal eilandje waarop het heerlijk verblijven is. Een intimistische setting waarin de twee rasmuzikanten in dialoog gaan met elkaar, op zoek naar schoonheid en het pure plezier van het samenspelen. Twee maten op een podium die dat maar wàt graag delen met een publiek!

Alors que le monde doit être verrouillé à cause d’un virus perdu, Maarten Decobel et Toon Van Mierlo unissent leurs forces. Après plus de 20 ans à partager les scènes ensemble dans différentes formations (avec Naragonia Quartet comme fil conducteur), ils utilisent avec gratitude la fosse cratère qui en résulte dans les agendas pour enfin travailler sur une véritable photo de duo. C’était comme un espace ouvert dans les bois, où il y avait de la place pour écrire de la nouvelle musique et raviver l’amour pour les vieilles mélodies préférées. Un endroit où il était temps de s’inspirer mutuellement dans l’enthousiasme d’un air entraînant ou d’un schottisch flamboyant..
Leur album « Marafiki » est une ode à l’amitié, une île musicale sur laquelle il fait bon séjourner. Un écrin intimiste dans lequel les deux musiciens dialoguent entre eux, à la recherche de la beauté et du pur plaisir de jouer ensemble. Deux amis sur une scène qui se font un plaisir de partager ça avec le public !

While the world has to be locked because of a lost virus, Maarten Decombel and Toon Van Mierlo join forces. After more than 20 years of sharing the stages together in different formations (with Naragonia Quartet as the common thread), they gratefully use the resulting crater pit in the agendas to finally work on a real duo picture. It felt like an open space in the woods, where there was room to write new music and to rekindle the love for old favorite melodies. A place where there was time to mutually inspire each other in the enthusiasm for a catchy tune or a blazing Scottish..
Their album “Marafiki” is an ode to friendship, a musical island on which it is wonderful to stay. An intimate setting in which the two musicians enter into a dialogue with each other, in search of beauty and the pure pleasure of playing together. Two friends on a stage who are happy to share that with the audience!