Koppeldansen met Cindy

In deze workshop krijg je eerst een opfrissing mee van de basispassen van de koppeldansen die het hedendaagse balfolk domineren: schottisch, polka, wals, bourrée 2t en mazurka. Daarbij leer je ook hoe te bewegen op het ritme van je partner en een goede dansconnectie te vinden met elkaar.. Deze workshop staat open voor beginnende en halfgevorderde dansers..

Danses en couple avecCindy

Dans cet atelier, vous obtiendrez d’abord un rappel des pas de base des danses de couple qui dominent le balfolk contemporain : schottisch, polka, valse, bourrée 2t et mazurka. Vous apprenez également à bouger au rythme de votre partenaire et à trouver une bonne connexion de danse les uns avec les autres. Cet atelier est ouvert aux danseurs débutants et intermédiaires.

Couple dances with Cindy

IIn this workshop you will first get a refresher of the basic steps of the couple dances that dominate contemporary balfolk: schottisch, polka, waltz, bourrée 2t and mazurka. You also learn how to move to the rhythm of your partner and how to find a good dance connection with each other. This workshop is open to novice and intermediate dancers..