Folkviool met Baltazar Montanaro

Baltazar Montanaro is een Frans-Hongaarse violist, tekenaar en dichter. Hij werd geboren in een familie van muzikanten en schilders. Sinds zijn kindertijd is hij geïnteresseerd in openheid, muzikaal en intellectueel. Hij speelt in verschillende groepen zoals “I fratelli tarzanelli”, “zef”, “compagnie Montanaro” en “the red rum orchestra”. In deze workshop biedt hij zijn ervaringen aan, het resultaat van zijn onderzoek naar de viool. Maak van de gelegenheid gebruik om rechtstreeks te leren van een van de grootmeesters van de huidige traditie in Europa.

Baltazar Montanaro est un violoniste dessinateur poète franco-hongrois. Il est né dans une famille de musiciens et de peintres. Depuis tout petit son intérêt est à l’ouverture, qu’elle soit musicale ou intellectuelle. Il joue dans différentes formations telles que “I fratelli tarzanelli”, “zef”, “compagnie Montanaro” et “the red rum orchestra”.  Dans cet atelier il propose ses expériences, résultat de son travail de recherche sur le violon. Profite de l’occasion pour apprendre en ligne directe d’un des grands maîtres de la tradition actuelle en Europe.

Baltazar Montanaro is a French-Hungarian violinist, designer and poet. He was born in a family of musicians and painters. Since childhood, his interest has been in openness, whether musical or intellectual. He plays in different bands such as “I fratelli tarzanelli”, “zef”, “compagnie Montanaro” and “the red rum orchestra”. In this workshop he offers his experiences, the result of his research work on the violin. Take the opportunity to learn directly from one of the great masters of the current tradition in Europe.