Duo Montanaro-Cavez

Een accordeon en een viool … Een reis tussen noorderwinden en oosterse geluiden … Een emotie, soms geïmproviseerd, soms vrij, zacht of gespannen … Muziek zonder grenzen, zonder naam, vrij .. Het duo Montanaro-Cavez neemt ons mee de lucht in en laat ons zweven boven de dansvloer. Baltazar Montanaro (viool) en Sophie Cavez (diatonische accordeon).

Un accordéon et un violon… Un voyage entre des vents du nord et des sons de l’est… Une émotion, parfois improvisée, parfois libre, douce ou tendue… Une musique sans frontière, sans nom, libre… Le duo Montanaro-Cavez nous fait monter dans les airs et flotter au-dessus de la piste de danse.  Baltazar Montanaro (violon)  et Sophie Cavez (accordéon diatonique).

An accordion and a violin … A journey between northern winds and eastern sounds … An emotion, sometimes improvised, sometimes free, soft or tense … Music without borders, without name, free. .. The Montanaro-Cavez duo takes us up in the air and floats above the dance floor. Baltazar Montanaro (violin) and Sophie Cavez (diatonic accordion).

http://www.duomontanarocavez.sitew.com/