Diatonisch accordeon met Sophie Cavez

SOPHIE CAVEZ: diatonische accordeon en autodidactische bassiste. Ze groeide op in een klein Waals dorp, omringd door haar 3 broers en haar ouders, die haar altijd hebben gesteund in haar vele uiteenlopende en gevarieerde artistieke inspanningen. Het was de diatonische accordeon die overwon, dankzij een magische ontmoeting met Didier Laloy. Sophie kreeg zeer snel grote kansen om deel te nemen aan diverse projecten (Urban Trad, Ialma, …) en ze kreeg ook zeer snel de gelegenheid om haar eigen muziek te maken met Dazibao, KV Express, …

Grijp de kans om de magie te voelen die voortkomt uit de vingers van Sophie Cavez en haar accordeon.

SOPHIE CAVEZ: accordéon diatonique et apprentie bassiste autodidacte. Elle a grandi dans un petit village wallon,  entourée de ses 3 frères et de ses parents, qui l’ont toujours soutenue dans ses nombreux élans artistiques divers et variés. C’est l’accordéon diatonique qui a pris le dessus, grâce à une rencontre magique avec Didier Laloy. Sophie a eu très vite la grande chance de participer à une multitude de projets (Urban Trad, Ialma,…) et a également eu très vite l’opportunité de faire ses propres musiques avec Dazibao, KV Express,…
Saisissez la chance de sentir la magie qui naît des doigts de Sophie Cavez et son accordéon.

SOPHIE CAVEZ: diatonic accordion and self-taught bassist apprentice. She grew up in a small Walloon village, surrounded by her 3 brothers and her parents, who have always supported her in her many diverse and varied artistic endeavors. It was the diatonic accordion that took over, thanks to a magical encounter with Didier Laloy. Sophie very quickly had the great chance of participating in a multitude of projects (Urban Trad, Ialma, …) and also very quickly had the opportunity to make her own music with Dazibao, KV Express, …

Take the chance to feel the magic that comes from the fingers of Sophie Cavez and her accordion.