DADGAD-gitaar met Florian De Schepper

Folkgitaristen gebruiken meer en meer open tuning; vooral DADGAD is populair omdat deze stemming zo vol en mooi klinkt. Florian De Schepper is een van onze DADGAD-meesters. In deze workshop leer je rechtstreeks vanuit zijn praktijk wat je allemaal kan inde DADGAD-stemming, van eenvoudig tot slim bekeken…

Les guitaristes folk utilisent de plus en plus l’accordage ouvert; DADGAD en particulier est populaire car cet accordage donne un son plein et magnifique. Florian De Schepper est l’un de nos maîtres DADGAD. Dans cet atelier, vous apprendrez directement de sa pratique ce que vous pouvez réaliser dans l’accordage DADGAD, des vues simples aux plus complexes …

Folk guitar players are using more and more open tuning; especially DADGAD is popular because this tuning sounds so full and beautiful. Florian De Schepper is one of our DADGAD masters. In this workshop you learn directly from his practice what you can achieve in the DADGAD tuning, from simple to smart views …