Cam & Léon

Camille Stimbre en Léon Ollivier zijn vrienden sinds hun jeugd en delen een passie voor samen spelen sinds ze elkaar hebben ontmoet. Of het nu op het podium is of in hun woonkamer, deze twee muzikanten laten geen kans voorbijgaan om te spelen.

Hun muziek is in de loop der jaren met hen meegegroeid en heeft geleid tot een rijk repertoire van composities, covers, gevarieerd onderzoek en creatieve nieuwigheden. Hun ritmisch universum verbindt vakkundig hun originele composities met hun passie voor populaire traditionele muziek uit het Centraal Massief.

Met grote frisheid gaan ze van een prachtige neo-folk mazurka naar een typische Auvergne bourrée, van een energieke tovercirkel naar een goed lopende scottish.

Harmonie en cadans, allemaal in een dynamiek die de oren net zo laat dansen als de voeten. 

Amis depuis l’adolescence, Camille Stimbre et Léon Ollivier partagent la passion de jouer ensemble depuis leur rencontre. Que ce soit sur scène ou dans leur salon, ces deux musiciens ne ratent pas une occasion de jouer.

Leur musique a grandi avec eux au fil des années pour les mener vers un répertoire riche de compositions, de reprises, de recherches variées et de nouveautés créatives. Leur univers cadensé relie avec talent leurs compositions originales à leur passion pour les musiques traditionnelles populaires du massif central.

Avec une grande fraîcheur, ils passent d’une belle mazurka néo-folk à une bourrée auvergnate bien typée, d’un cercle circassien énergique à une scottish bien rythmée.

Harmonie et cadence, le tout dans une dynamique qui fait danser autant les oreilles que les pieds.

Friends since adolescence, Camille Stimbre and Léon Ollivier have shared a passion for playing together since they met. Whether on stage or in their living room, these two musicians do not miss an opportunity to play.

Their music has grown with them over the years to lead them to a rich repertoire of compositions, covers, varied research and creative novelties. Their cadanse universe skillfully connects their original compositions to their passion for popular traditional music from the Massif Central.

With great freshness, they go from a beautiful neo-folk mazurka to a typical Auvergne bourrée, from an energetic circus circle to a well-paced Scottish.

Harmony and cadence, all in a dynamic that makes the ears dance as much as the feet. 

https://duocametleon.fr