Samenspel met Toon Van Mierlo

In deze mini workshop samenspel gaan we geen tunes leren. We gaan eerder met allerlei muzikale lijntjes een verhaal proberen te maken. Zo is het voor ieder op zijn niveau mogelijk om mee te doen. Je moet je enkel willen overgeven om samen te werken aan een groter geheel zonder partituur en dan wordt het heel fijn! 

Jeu d’ensemble avec Toon Van Mierlo

Dans ce mini atelier , nous n’apprendrons pas de mélodies. Nous allons essayer de construire une histoire avec toutes sortes de lignes musicales. Cela permettra à chacun, à son niveau, d’y participer.  Il suffit d’avoir l’envie de travailler ensemble ( sans partition) , pour obtenir une plus belle histoire!

Set play with Toon Van Mierlo

In this mini workshop, we will not learn melodies. We will try to build a story with all kinds of musical lines. This allows everyone at his level to participate. Just want to go to work together on a larger result without partitions and then it becomes very enjoyable!