Koppeldansen met Mieke en Martijn

Koppeldansen met Mieke en Martijn

In deze workshop krijg je eerst een opfrissing mee van de basispassen van de koppeldansen die het hedendaagse folkbal domineren: schottisch, polka, wals, bourrée 2t en mazurka. Daarbij leer je ook hoe te bewegen over de dansvloer samen met je partner, zonder te botsen of oververmoeid te geraken. Deze workshop staat open voor beginnende en halfgevorderde dansers..

Danses en couple avec Mieke et Martijn

Dans cet atelier, vous aurez d’abord un aperçu des pas de base des danses de couple qui sont les plus fréquentes dans le bal folk contemporain: schottisch, polka, valse, bourrée 2t et mazurka. Vous apprendrez également à vous déplacez sur la piste de danse avec votre partenaire, sans vous écrasez ni vous fatiguez. Cet atelier est ouvert aux débutants et aux danseurs intermédiaires.

Couple dances with Mieke and Martijn

In this workshop you will first get a refreshment of the basic steps of the couple dances that dominate contemporary folk ball: schottisch, polka, waltz, bourrée 2t and mazurka. You also learn how to move around the dance floor together with your partner, without crashing or getting tired. This workshop is open for beginners and intermediate dancers.