Firestarters of Leiden

Folkmuziek kent geen grenzen, ook geen leeftijdsgrenzen. De Engelse violist Dave Shepherd (fiddler bij Blowzabella) en draailierspeler Nigel Eaton staan beiden al meer dan 40 jaar op folkpodia. In 2014 ontmoetten ze de jonge Belgische accordeonist Simon Gielen. Ze hebben samen enkele bals gespeeld, en al snel ontstond er een klik: de Firestarters of Leiden waren geboren. Ze spelen traditionele melodieën en eigen composities met een leeftijdsloze energie.

C’est suite à une belle rencontre musicale à Londres en 2014 que ces 3 musiciens ont décidé de jouer quelques bals ensemble : Dave Shepherd (violon), Nigel Eaton (Vielle à roue) et Simon Gielen (diato) forment the Firestarters of Leiden. Leur répertoire est composé d’airs traditionnels ainsi que des compositions des 3 membres du groupes.

Following a successful musical meeting in London in 2014, these 3 musicians decided to play for a few balls together: Dave Shepherd (violin), Nigel Eaton (Wheeled) and Simon Gielen (diato) formed the Firestarters of Leiden . Their repertoire is composed of traditional tunes as well as compositions of the 3 members of the group.

https://www.facebook.com/Firestartersofleiden/