Aymerick


Kaleidoscope, dat is Aymerick solo, maar met de dansers: de prachtige geanimeerde beelden op de dansvloer, die zijn composities delen. Aymerick is een muzikant, componist en gitaarbouwer uit een familie van muzikanten en dansers. Hij speelt de accordeon vanaf 5 jaar en begint nadien met zelfstudie op gitaar, met verschillende stemmingen zoals DADGAD e.a.. Vanaf zijn 21ste krijgt hij de smaak van folkbals te pakken. Hij mixt de gitaar en de chromatische accordeon met live gemaakte loops, die het mogelijk maakt om van het ene instrument naar het andere over te gaan en zijn universum te verrijken.

Kaléidoscope, c’est Aymerick solo, mais avec les danseurs : les belles images animées sur le parquet de danse, qui partageant ses compositions.  Aymerick est musicien, compositeur et luthier, issu d’une famille de musiciens/danseurs. Il joue de l’accordéon dès 5 ans, pour débuter ensuite à la guitare en autodidacte avec  des accordages  différents comme DADGAD. Dès 21 ans il se tourne vers les bals folks. Il mêle  la guitare et l’accordéon chromatique aves des boucles effectuées en direct, ce qui  permet de passer d’un instrument à l’autre et d’enrichir son univers.

Kaleidoscope is Aymerick solo, together with the dancers: the beautiful animated images on the dance floor, which share his compositions. Aymerick is a musician, composer and luthier from a family of musicians and dancers. He plays the accordion from 5 years, and starts afterwards on his own with the guitar with different tunings like DADGAD e.o. From the age of 21, he turns into folk balls. He mixes the guitar and the chromatic accordion with live made loops, which allow him to go from one instrument to another and enrich his universe.