Aerokorda

Aérokorda is het trio van Pavel Souvandjiev (viool) Adriaan Van Wonterghem (gitaar) en Davy Cautaerts (whistle en octaafmandoline).  Hun snaarinstrumenten hebben natuurlijk snaren (korda), en de fluit van Davy brengt lucht (Aéro) in hun muziek. Daarin klinkt hun liefde voor traditionele Keltische en Slavische muziek die ze combineren met hun eigen composities en veel gevoel.
Pavel is half Bulgaars en een klassiek geschoolde violist. Adriaan was ook klassiek opgeleid als gitarist en creëerde zijn eigen specifieke speelstijl die vaak een romantische toets toevoegt aan de muziek van Aérokorda. Davy heeft zich verscheidene jaren gespecialiseerd in Keltische muziek. De drie jonge muzikanten presenteren met trots hun eerste album: ‘Hush the Wolves’!

Aérokorda est le trio composé de Pavel Souvandjiev (violon) Adriaan Van Wonterghem (guitare) et Davy Cautaerts (sifflet et mandoline octave). Leurs instruments à cordes ont des cordes (korda) et la flûte de Davy amène de l’air (Aéro) dans leur musique. Aérokorda combine l’amour pour les sons de la musique traditionnelle celtique et slave avec leurs propres compositions.
Pavel est un demi-bulgare et un violoniste de formation classique. Adriaan a également suivi une formation classique en tant que guitariste et a créé son propre style de jeu qui ajoute souvent une touche romantique à la musique d’Aérokorda. Davy se spécialise depuis plusieurs années dans la musique celtique. Les trois jeunes musiciens présentent avec fierté leur premier album: ‘Hush the Wolves’!

Aérokorda is the trio of Pavel Souvandjiev (violin) Adriaan Van Wonterghem (guitar) and Davy Cautaerts (whistle and octave mandolin). Their instruments have strings (korda), and Davy’s flute brings air (Aéro) into their music. Aérokorda combines their love for traditional Celtic and Slavic music sounds with their own compositions and with our own touch and ideas.
Pavel is half Bulgarian and a classically trained violin player. Adriaan was also classically trained as a guitar player and created his own specific style of playing that often adds a romantic touch in Aérokorda’s music. Davy has spent several years specializing in Celtic music. The three young musicians proudly present their first album: ‘Hush the Wolves’!